Mesco Mesco Mesco
Tin nội bộ
  • Cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng I

    Ngày 27/02/2019 Công ty TNHH kỹ thuật Mesco đã đơợc Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng cấp: Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  - Hạng I

 {L_BACK}
Hỗ trợ 24/7
Tel: +84.24.3764 7388, 3764 2979, 3763 4864
Fax: +84.24. 3764 7377
me.ltd@mesco.com.vn
 
  Hỗ trợ kỹ thuật:
Email : manhnguyen.mesco@gmail.com
  Hỗ trợ kinh doanh
Email : trangmt.mesco@gmail.com
  Email : duongnguyen.mesco@gmail.com
Khách hàng - Đối tác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cần biết

Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng
Số lượng truy cập
Số lượng truy cập: 2124130
Số người Online: 43