Mesco Mesco Mesco
Tin nội bộ
  • Du lịch hè 2015

    Hưởng ứng phong trào và tạo tinh thần đoàn kết giữa các CBCNV. Công đoàn Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật cơ và điện đã tổ chức chuyển năm quan du lịch hè 2016 tại Cửa Lò - thăm Quê Bác: làng Sen-Quê Nội và làng Hoàng Trù-Quê Ngoại ( nơi Bác sinh ra và sống thời niên thiếu).

 {L_BACK}
Hỗ trợ 24/7
Tel: +84.24.3764 7388, 3764 2979, 3763 4864
Fax: +84.24. 3764 7377
me.ltd@mesco.com.vn
 
  Hỗ trợ kỹ thuật:
Email : manhnguyen.mesco@gmail.com
  Hỗ trợ kinh doanh
Email : trangmt.mesco@gmail.com
  Email : duongnguyen.mesco@gmail.com
Khách hàng - Đối tác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cần biết

Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng
Số lượng truy cập
Số lượng truy cập: 1271447
Số người Online: 27