Mesco Mesco Mesco
Tin nội bộ
  • Ký kết hợp đồng: Cung cấp và lắp đặt phần ống 1-Hạng mục cơ

    Ngày 14/08/2014 Công ty TNHH thương mại kỹ thuật cơ và điện và Công ty TNHH SEIL ENS Việt Nam đã ký hợp đồng Cung cấp và lắp đặt phần ống 1-Hạng mục cơ công trình SEVT Hi Tech Complex tại khu Công nghiệp Yên Bình 1, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

 {L_BACK}
Hỗ trợ 24/7
Tel: +84.24.3764 7388, 3764 2979, 3763 4864
Fax: +84.24. 3764 7377
me.ltd@mesco.com.vn
 
  Hỗ trợ kỹ thuật:
Email : manhnguyen.mesco@gmail.com
  Hỗ trợ kinh doanh
Email : trangmt.mesco@gmail.com
  Email : duongnguyen.mesco@gmail.com
Khách hàng - Đối tác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cần biết

Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng
Số lượng truy cập
Số lượng truy cập: 1271416
Số người Online: 21