Mesco Mesco Mesco
Tin nội bộ
  • Ký kết hợp đồng: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang bộ qua đường ống trên tầng mái tại DA SEVT Hi Tech Complex - Thái Nguyên

     Ngày 22.4.2014 Công ty TNHH TM kỹ thuật cơ và điện và Công ty TNHH SEIL ENS Việt Nam đã ký hợp đồng Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang bộ qua đường ống trên tầng mái công trình SEVT Hi Tech Complex tại khu Công nghiệp Yên Bình 1, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

 {L_BACK}
Hỗ trợ 24/7
Tel: +84.24.3764 7388, 3764 2979, 3763 4864
Fax: +84.24. 3764 7377
me.ltd@mesco.com.vn
 
  Hỗ trợ kỹ thuật:
Email : manhnguyen.mesco@gmail.com
  Hỗ trợ kinh doanh
Email : trangmt.mesco@gmail.com
  Email : duongnguyen.mesco@gmail.com
Khách hàng - Đối tác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cần biết

Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng
Số lượng truy cập
Số lượng truy cập: 2124280
Số người Online: 56