Mesco Mesco Mesco
Tin nội bộ
 • Chúc mừng sinh nhật tháng 12.2013

   

  TT   Họ tên   Chức vụ   Sinh ngày
  1 Nguyễn Văn Điển : Đội trưởng 01 : 11/12/1972
  2 Đào Đình Thịnh : CN 01 : 08/12/1991
  3 Nguyễn Đình Lộc : CN 08 : 23/12/1991

 {L_BACK}
Hỗ trợ 24/7
Tel: +84.24.3764 7388, 3764 2979, 3763 4864
Fax: +84.24. 3764 7377
me.ltd@mesco.com.vn
 
  Hỗ trợ kỹ thuật:
Email : manhnguyen.mesco@gmail.com
  Hỗ trợ kinh doanh
Email : trangmt.mesco@gmail.com
  Email : duongnguyen.mesco@gmail.com
Khách hàng - Đối tác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cần biết

Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng
Số lượng truy cập
Số lượng truy cập: 1271463
Số người Online: 21