Mesco Mesco Mesco
Tin nội bộ
 • Chúc mừng sinh nhật tháng 09.2013

  TT  Họ tên  Chức vụ  Sinh ngày
  1 : Nguyễn Hải Hà  : GĐ DA : 24/9/1979
  2 : Phạm Xuân Công : Kỹ sư : 23/9/1982
  3 : Phạm Văn Huy : Kỹ sư : 25/9/1983
  4 : Mạc Đức Bình : Thủ kho : 11/9/1973
  5 : Lê Anh Mạnh : Thủ kho : 09/09/1947
  6 : Hà Văn Nghiệp : Công nhân : 25/9/1987
  7 : Nguyễn Văn Luyên : Công nhân : 05/9/1988
  8 : Trần Mạnh Hưởng : Công nhân : 15/9/1988

 {L_BACK}
Hỗ trợ 24/7
Tel: +84.24.3764 7388, 3764 2979, 3763 4864
Fax: +84.24. 3764 7377
me.ltd@mesco.com.vn
 
  Hỗ trợ kỹ thuật:
Email : manhnguyen.mesco@gmail.com
  Hỗ trợ kinh doanh
Email : trangmt.mesco@gmail.com
  Email : duongnguyen.mesco@gmail.com
Khách hàng - Đối tác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cần biết

Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng
Số lượng truy cập
Số lượng truy cập: 1271470
Số người Online: 19