Mesco Mesco Mesco
Tin nội bộ
 • Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02.09.2022

            - Căn cứ bộ Luật lao động năm 2019;

            - Căn cứ vào Nội quy - Quy chế Công ty về chế độ nghỉ ngày Lễ, Tết đối với CBCNV.

            Giám đốc Công ty thông báo tới toàn thể CBCNV về thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh (02/09/2022), cụ thể như sau:

  1. Thời gian nghỉ.

  -   Thời gian nghỉ 03 ngày: Từ ngày 02/09/2022 (Thứ 6) đến hết ngày 04/09/2022 (CN)

  -   Ngày 05/09/2022 (Thứ 2): CBCNV đi làm việc bình thường.

  *Chú ý:

  -   Đối với các dự án: Căn cứ vào thực tế công việc tại công trường, Chỉ huy trưởng bố trí nhân sự thi công cho phù hợp với tiến độ của dự án và yêu cầu của Chủ đầu tư.

  -    Đối với các phòng ban: Căn cứ vào khối lượng công việc của bộ phận mình, trưởng bộ phận sắp xếp  nhân sự phù hợp, không để ảnh hưởng đến công việc chung.

  -   Mọi công việc phát sinh trong thời gian nghỉ, vui lòng liên hệ:

                 Ông Nguyễn Xuân Mạnh, điện thoại 0983 219 171 để được giải quyết.

  2. Công tác chuẩn bị.

            - Các phòng ban, bộ phận thực hiện vệ sinh, thu dọn dụng cụ làm việc, kiểm tra tắt toàn bộ các thiết bị sử dụng điện, kiểm tra thực hiện an toàn PC-CN trước khi nghỉ.

  3. Quy định trách nhiệm.

  -    Trưởng bộ phận, Chỉ huy trưởng có trách nhiệm phổ biến cho toàn thể CBCNV bộ phận, dự án do mình quản lý để thực hiện.

  -    Các Chỉ huy trưởng gửi  danh sách CBCNV làm việc ngày Lễ về phòng HCNS Công ty chậm nhất vào ngày 30/08/2022.

  Trân trọng thông báo!

 {L_BACK}
Hỗ trợ 24/7
Tel: +84.24.3764 7388, 3764 2979, 3763 4864
Fax: +84.24. 3764 7377
me.ltd@mesco.com.vn
 
  Hỗ trợ kỹ thuật:
Email : manhnguyen.mesco@gmail.com
  Hỗ trợ kinh doanh
Email : trangmt.mesco@gmail.com
  Email : duongnguyen.mesco@gmail.com
Khách hàng - Đối tác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cần biết

Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng
Số lượng truy cập
Số lượng truy cập: 1308121
Số người Online: 25