Mesco Mesco Mesco
Tin nội bộ
  • Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió Dự án Xây dựng trụ sở VNPT Hòa Bình

    Ngày 19/11/2019 Công ty TNHH Kỹ thuật Mesco ký hợp đồng hợp tác cùng Viễn thông Hòa Bình gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió cho Dự án Xây dựng trụ sở VNPT Hòa Bình tại Sủ Ngòi - TP. Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình.

 {L_BACK}
Hỗ trợ 24/7
Tel: +84.24.3764 7388, 3764 2979, 3763 4864
Fax: +84.24. 3764 7377
me.ltd@mesco.com.vn
 
  Hỗ trợ kỹ thuật:
Email : manhnguyen.mesco@gmail.com
  Hỗ trợ kinh doanh
Email : trangmt.mesco@gmail.com
  Email : duongnguyen.mesco@gmail.com
Khách hàng - Đối tác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cần biết

Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng
Số lượng truy cập
Số lượng truy cập: 1308122
Số người Online: 25