Mesco Mesco Mesco
Lĩnh vực hoạt động - Sửa chữa lắp đặt hệ thống điện, điện chiếu sáng

Sửa chữa lắp đặt hệ thống điện, điện chiếu sáng

Hỗ trợ 24/7
Tel: +84.24.3764 7388, 3764 2979, 3763 4864
Fax: +84.4. 3764 7377
me.ltd@mesco.com.vn
 
  Hỗ trợ kỹ thuật:
Email : manhnguyen.mesco@gmail.com
  Hỗ trợ kinh doanh
Email : yen.mesco@gmail.com
  Email : hoavt.mesco@gmail.com
Khách hàng - Đối tác