Mesco Mesco Mesco
Tin nội bộ
  • Cung cấp và lắp đặt hệ thống Cơ và điện dự án Nhà trưng bày, bán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô For Hải Dương

     Ngày 11/06/2018 Công ty TNHH Kỹ thuật Mesco ký hợp đồng hợp tác cùng Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ ô tô Hải Dương, thi công lắp đặt hệ thống Cơ và điện 

     Dự án: Nhà trưng bày, bán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô For Hải Dương

     Địa chỉ:  Khu 14, phương Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

 {L_BACK}
Hỗ trợ 24/7
Tel: +84.24.3764 7388, 3764 2979, 3763 4864
Fax: +84.24. 3764 7377
me.ltd@mesco.com.vn
 
  Hỗ trợ kỹ thuật:
Email : manhnguyen.mesco@gmail.com
  Hỗ trợ kinh doanh
Email : trangmt.mesco@gmail.com
  Email : duongnguyen.mesco@gmail.com
Khách hàng - Đối tác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin cần biết

Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng
Số lượng truy cập
Số lượng truy cập: 1218215
Số người Online: 18