Mesco Mesco Mesco
Tuyển dụng
 •  Nhận HS từ ngày: 22/08/2022 đến 22/09/2022

  Đ/c: Số 106 Nguyễn Đổng Chi, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

  L.hệ: Ms Trang 0984 666 693 /trangmt.mesco@gmail.com

 •  Nhận HS từ ngày 22/06/2021 đến 22/07/2021

  Đ/c: Công ty TNHH Kỹ thuật Mesco - Số 106 Nguyễn Đổng Chi, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.

  L.hệ: Xin vui lòng gửi CV đến hòm thư: maihtt.mesco@gmail.com

 •  

  Nhận HS từ ngày 20/05/2021 đến 20/06/2021

  Đ/c: Công ty TNHH Kỹ thuật Mesco - Số 106 Nguyễn Đổng Chi, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.

  L.hệ: Xin vui lòng gửi CV đến hòm thư: maihtt.mesco@gmail.com

 • Nhận HS từ ngày: 09/07/2020 đến 09/08/2020

  Đ/c: Số 106 Nguyễn Đổng Chi, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

  L.hệ: Ms Yến 038 407 6094/ yen.mesco@gmail.com

 • Nhận HS từ ngày: Liên tục tuyển

  Đ/c: Số 106 Nguyễn Đổng Chi, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

  L.hệ: Ms Yến 038 407 6094

 • Nhận HS từ ngày: 09/07/2020 đến 09/08/2020

  Đ/c: Số 106 Nguyễn Đổng Chi, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

  L.hệ: Ms Yến 038 407 6094

 • Nhận HS từ ngày: 01/09/2018 đến 30/11/2018

  Đ/c: Số 106 Nguyễn Đổng Chi, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

  L.hệ: Ms Oanh/Ms Hương: 024 37634864


 • Nhận HS từ ngày: 18/06/2021 đến ngày 18/07/2021

  Đ/c: Số 106 Nguyễn Đổng Chi, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

  Gửi CV đến hòm thư: maihtt.mesco@gmail.com

  L.hệ: Ms Mai: 024 37634864

support 24/7
Tel: +84. 4. 3764 7388, 3763 4864
Fax: +84. 4. 3764 7377
me.ltd@mesco.com.vn
 
Hỗ trợ kỹ thuật
Hỗ trợ kinh doanh
thuyhl.mesco@gmail.com
thuyhl.mesco@gmail.com oanh.mesco@gmail.com
CUSTOMER - PARTNER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION

Weather
Exchange rate
Gold price
THE NUMBER OF ACCESSES
The number of accesses: 1941845
People Online: 877